Bokfest på Notodden

Nytt styre i Herbjørnsruddagene – om 2018

INFO: 1. mars 2018 valgte styret for festivalen “NOVELLER PÅ NOTODDEN. Herbjørnsruddagene” å trekke seg og legge ned organisasjonen “Herbjørnsruddagene”.

Det nye samvirkeforetaket “Herbjørnsruddagene: Bokfest på Notodden” ble så opprettet for å drive Herbjørnsruddagene.

Styreleder for festivalen Herbjørnsruddagene er Corinne Lyche Campos.

Tlf.nr: 481 94 168 Epost: corinne@herbjornsruddagene.no 

Oppdatert 25. juli 2018: Herbjørnsruddagen 2018 arrangeres 25. august på Teledølen!